ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม – ธันวาคม 2560

 

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2560

scijournal

ลำดับบทความเจ้าของบทความดาวน์โหลด
1การชักนำให้เกิดพอลิพลอยด์ในพืชด้วยสารโคลชิซีนอลงกลด แทนออมทอง และสราวุธ แก้วศรีdownload
2การนำวิจัยเชิงคุณภาพมาร่วมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ถูกต้อง ครอบคลุมและลุ่มลึกจรัส สว่างทัพdownload
3การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อมด้วยสมุนไพรบางชนิดเทพอัปสร แสนสุขdownload
4แคริโอไทป์และอิดิโแกรมมาตราฐานของคางคกบ้าน (Duttaphrynus melanosticas) จากอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ศรัณย์ จำรัสธนสาร และภานุชรารถ โทนกระโทกdownload
5การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพิมพ์ โรงพิมพ์พุทไธสงนริศรา คิดได้ และชาติวุฒิ ธนาจิรันธรdownload
6ออนโทโลยีกับการพัฒนาฐานความรู้วิไลรัตน์ ยาทองไชยdownload
7ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจสุธีรา สุนทรารักษ์download
8“แทนนิน” สารจากธรรมชาติสู่การเป็นสารช่วยให้ติดสีของผ้าภูอัคนี ณ หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ชุลีกานต์ สายเนตรdownload
9แร่ดินและการประยุกต์ใช้ในด้านเครื่องสำอางภัทรนันท์ ทวดอาจdownload
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial