แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

*โปรดระบุข้อมูลทุกรายการให้ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนส่งบทความ กรุณาศึกษาระเบียบการก่อนส่งบทความ
Upload
หมายเหตุ ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5Mb และมีนามสกุลไฟล์เป็น jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf, zip, rar
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial