ติดต่อคณะทำงาน วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ทำการ วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
รหัสไปรษณีย์ 31000
สามารถส่งเอกสารหรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ :: +66 044 611221 ต่อ 6001
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :: +66 085 104 7767
โทรสาร 044612558
E-Mail : Sciencebru@hotmail.com
http://science.bru.ac.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial